katastr nemovitostí
Katastrální úřad
Nejmenší technická jednotka je katastrální území. Obec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce

Katastr nemovitostí

Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Hledání v katastru nemovitostí dle BUDOVY

Obec:
* nutno zadat
(např. Brno)


Hledání v katastru nemovitostí podle parcely

Katastrální území:
* nutno zadat
(např. Zizkov)
Katastr nemovitostí - © 2005 - 2022 | Reklama zde [ochrana osobních údajů]
| | životopis | |